Onderstaande foto's bevond zich op wat nu de Kennedylaan is, in het gebied aan het einde van de Sprengenweg tot de Jachtlaan. Waar nu het belastingkantoor staat.