Foto rechtsonder uit ca. 1932, de eerste leerkrachten, van rechts naar links:

Dhr. J.J. Musschenhage (directeur), mej. M. Kann, mevr. T. Klijer-Feenstra, dhr. F. Benninga en mej. Kaptein.