Tien religieuzen uit de school in Antwerpen waren op 7 januari 1915 uit Antwerpen gevlucht (Duitse bezetting) en zochten eerst een onderkomen in Venlo, in villa Eik en Beek. Zij bleven in Venlo tot in maart 1918. Omdat het huis waar ze verbleven verkocht zou worden, gingen ze naar Apeldoorn. Zij bleven er tot begin 1919 vanwaar ze weer naar België vertrokken.