Raadsbesluit B&W van 15-10-1912: Koppellaan van Soerenscheweg tot Heuvellaan veranderd in Bandalaan.

Wijkblad De Naald sept. 2003: de Koppellaan dankt haar naam aan Jacobus Koppel, in de 19e eeuw belasting-gemeente-ontvanger en een vooraanstaand lid van de Joodse gemeenschap; hij heeft meerdere huizen in de Koppellaan laten bouwen; dit was toen een zandweg die Soerenseweg en Loolaan verbond; de Bandalaan heette oorspronkelijk óók Koppellaan. Koppellaan nr. 7-9, dateert van 1898 en is het eerst gebouwde.

=================================================================================================================================


Alle panden in deze straat zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet.


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Koppellaan 7-9

Oude huisnummers van nr. 7: A 901 - A 541/3
Oude huisnummers van nr. 9: A 902 -Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Koppellaan 11

Oud huisnummer: A 903Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Koppellaan 2


Bouwjaar: 1931
Architect: J. de Lugt

Gebouwd in opdracht van Theodorus Wijlacker door de architect Jacobus de Lugt uit Bentveld bij Haarlem.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Koppellaan 4


Bouwjaar: 1924
Architect: Chr. ten Tuynte

Dit huis is gebouwd in opdracht van Christiaan ten Tuynte zelf en was waarschijnlijk bestemd voor verhuur.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Koppellaan 6

Oude huisnummers: 4 - A 905/2

Bouwjaar: 1907
Architect: A. van Driesum
Status: Beeldbepalend pand

Deze villa is ontworpen door architect Andries van Driesum in opdracht van Pieter Steehouwer (1852-1944). Dit huis is bijna identiek aan de villa aan de Loolaan 28 die twee jaar later is gebouwd dan deze. Op de bouwtekening van dat huis staat niet de naam Andries van Driesum maar die van aannemer/timmerman Herman de Groot uit de Beekstraat.

De eerste bewoners kwamen op 19 mei 1908 vanuit Nederlands-Indië. Het was het gezin van de in Leeuwarden geboren gerechtelijk ambtenaar Tjeerd Dijkstra (1865-1942). Tjeerd was gehuwd met de in Geertruidenberg geboren Maagje Libosan (1865-1931) en hadden twee inwonende kinderen; de in Makasser geboren Johanna Mathilda (1897) en de in Amsterdam geboren Rienks Hendrik (1902). De dienstbode was de in Wageningen geboren Aleida Koers (1888). Ze hebben hier maar kort gewoond, ze vertrokken al snel naar de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan.

De volgende bewoners kwamen op 3 oktober 1908 en was het gezin van de in Sint Annaland geboren gepensioneerd generaal-majoor Diederik Louis Hoogkamer (1851-1935). Hoogkamer was gehuwd met de in Rijssen geboren Eelkje Boukje Coninck Westenberg (1851-1912). Ze hadden één inwonende dochter, de in Kampen geboren verpleegster Louise Hoogkamer (1882-1937). Op 25 november 1923 verhuisde de generaal naar Jachtlaan 206.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Koppellaan 8

Oude huisnummers: 6 - A 905

Bouwjaar: 1901
Architect/aannemer: Onbekend
Status: Gemeentelijk monument

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Rijswijk geboren Maria van der Loos (1845-1939). Maria van der Loos was weduwe van Jan van Rijn (1843-1882) en Willem van de Wetering (1823-1899). Ze had drie inwonende kinderen, Willemina Engelina van Rijn (1882 te Delfshaven), Willem van de Wetering (1885 te 's-Gravenhage) en Cornelis van de Wetering (1887 te Hillegersberg). In de voorgevel zit een een "eerste steen" die gelegd is op 3 juli 1901 door dochter W.E. van Rijn die toen 19 jaar oud was. Lang hebben ze hier niet gewoond, op 29 april 1902 vertrokken ze naar Rotterdam.

De volgende bewoonster was de in Franeker geboren Tjitske Wobma (1862-1911), zij was weduwe van J. Cuperus. Tjitske woonde hier met haar eveneens in Franeker geboren dochters Antje (1884) en Trijntje (1885).Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Koppellaan 10

Oude huisnummers: 8 - A 904