Oude huisnummers: A 928 - A 554/7

Bouwjaar: ca. 1898
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) F.W. Geurden


Deze villa is waarschijnlijk gebouwd door de in Apeldoorn geboren timmerman/aannemer Frederik Willem Geurden, het pand aan de Kerklaan 41, door hem gebouwd toont overeenkomsten. Geurden was destijds woonachtig aan de Loolaan 12.

De eerste bewoners kwamen op 3 mei 1898 en waren de in Amsterdam geboren pensionhouder Jan Willem Sieverdink (1861-1946) en zijn eveneens in Amsterdam geboren vrouw, Maria Adriana Dekkers (1865-1966). Ze hadden één inwonende zoon, Gerrit Jan (1895). Ze hadden hier hoofdzakelijk vaste pensiongasten waaronder ook familie. Sieverdink stond in de Ericagidsen ook vermeldt als Cuisinier en bereide hier buffetten en maaltijden. Op 10 oktober 1905 vertrokken ze naar Amsterdam.

Op 12 juli 1906 wonen hier de in Doornspijk geboren emeritus-predikant Louis Henri Antoine Bähler (1838-1932) en zijn in Rotterdam geboren vrouw, Willemina Cornelia Gijsbertha van Rede (1851-1910), ze hadden drie inwonende kinderen; Adolphine Willemina Elisabeth (1889), Willem Theodoor (1892) en Margaretha Johanna (1894). Na het overlijden van zijn vrouw vertrekt Bähler op 31 december 1910 naar Den Haag. Zijn kinderen blijven nog bijna een jaar langer en vertrekken op 1 december 1911, Adolphine naar Duitsland, Willem naar Delft en Margaretha naar Rotterdam.
Eind mei 1911 lieten de kinderen van Bähler het huis aansluiten op het telefoonnet en kreeg het nummer 337. (zie: https://bahler.nl/wordpress/?page_id=18)

De volgende bewoners waren het gezin van de in Kollum geboren gemeente-ontvanger en assuradeur Frederik Willem Reinhard Immink (1871-1933). Ze kwamen hier eind 1911 wonen en hadden hiervoor in Villa Casa Blanca aan de Mariannalaan 6 gewoond. Immink was getrouwd met de in Den Haag geboren jonkvrouw Hermina Clasina den Beer Poortugael (1872-1937) en ze hadden drie inwonende kinderen. Ze verhuizen naar Boschweg 8 maar het bevolkingsregister geeft niet aan wanneer, in 1914 wonen ze in ieder geval nog in dit huis.

Van de volgende bewoners is ook niet bekend wanneer ze hier kwamen, het bevolkingsregister vermeldt de in Köslin geboren Hugo Becker (1868-1925), hij was gehuwd met jonkvrouw Anna Maria Clasina den Beer Poortugael (1876-1917), zij was de zus van de vorige bewoonster. Ze kwamen vanuit Koninginnelaan 18 naar hier maar wéér geen datum vermeldt. Inwonend waren de in Oude Pekela geboren lerares kweekschool Zwaantje Prak (1862-1941) en de in Kampen geboren Diederik Jacob Bervoets (1873-1938). Op 12 juni 1918 vertrok de weduwnaar Hugo Becker naar Sloten.

Tussen 12 juni 1918 en 1 mei 1920 zal het huis ook bewoond zijn geweest maar we weten nog niet door wie.

Vanaf 1 mei 1920 woonde hier de in Groningen geboren Carolina Harders (1836-1924) met haar dochter Anna Gerardina Maria Groes (1872-1934) Zij kwamen van Regentesselaan 17. Carolina was de weduwe van Jan Nicolaas Groes (1836-1919) en runde hier een pension. De dochter huwde op 20 juli 1920 met de in Haarlem geboren Daniël Hendrik Honing (1873-1924) die vanaf dat moment als hoofdbewoner genoteerd stond. Daniël was directeur van de Textiel Industrie Maatschappij Apeldoorn (TIMA fabriek aan de Ietje Kooistraweg). Honing was eerder gehuwd geweest en vervolgens gescheiden op 4 november 1919 te Haarlem van de in Haarlem geboren Lotje Oostwald (1871-19?). Honing stierf op 13 mei 1924 en zijn weduwe is tot aan haar overlijden op 26 november 1934 aan de Bosweg 12 blijven wonen.

Op 3 oktober 1935 komt de in Amsterdam geboren Joodse accountant en later autobus ondernemer Isaäc (Jack) Robart (1888-1952). Robart is als remigrant uit Engeland begin jaren dertig naar Apeldoorn verhuisd. Het gezin bestond uit de in Earfield geboren Phyllis Olivia Ursula Reeves (1892-1939) en vijf kinderen. Phyllis overlijdt in 1939 en Isaäc hertrouwt met Maartje Reumer (1905-1991). Op 21 augustus 1925 schrijft zijn broer Hartog Robart met zijn vrouw Olive Roselia White zich in op Hoofdstraat 119. Hartog was auto ondernemer en samen starten de broers de Apeldoorn-Arnhem Autobusdiensten. Deze wordt eind 1941 door de Duitse bezetter overgenomen en de familie Robart verlaat het huis aan de Bosweg 12.

Opvallend is dat op 9 juni 1943 de Handelsvennootschap Paramount Chocolade en Suikerwerken op Boschweg 12 ingeschreven wordt. Paramount Chocolade en Suikerwerken wordt op 18 mei 1934 als groothandel in het handelsregister ingeschreven door de in Amsterdam geboren broers, Petrus Jacobus de Vries (1892-?) en Gerrit (Gerard) Andreas de Vries (1894-1978). Op 1 april 1936 treedt Petrus Jacobus de Vries als vennoot uit en wordt zijn broer Hendrik Nicolaas de Vries (1904-1979) Apeldoorn benoemd. Hun vader, de in Jubbega geboren Hendrik de Vries (1860-1942) staat als fabrikant van suikerwaren in Amsterdam geregistreerd. Uit de naam de Vries En zonen is de naam VENZ ontstaan. Broer Gerard is de uitvinder van de hagelslag! Op 31 maart 1948 volgt dan de verhuizing naar de Eikenhorstweg 10 in Wiesel. De Handelsvennootschap Paramount Chocolade en Suikerwerken wordt in 1974 bekend als Venz in Vaassen.

In september 1946 kan de familie Robart weer terugkeren naar de Bosweg 12. Op 12 september 1951 verhuist het gezin naar de Jan Luykenstraat 20 in Amsterdam.

De lijndienst Apeldoorn-Arnhem en vice versa van de Gebroeders Robart gefotografeerd in Arnhem. (Coll. W. Boomgaard)

Erica adressengids 1953: Carl Gustav von Zeppelin, directeur nettenfabriek.
De familie Von Zeppelin koopt het huis begin jaren vijftig. Men heeft door de Apeldoornse architect Chris ten Tuynte (1896-1964) in augustus 1951 een uitgebreid plan voor een modernisering laten maken. Vanaf dat moment kent het huis een ronde erker aan de voorzijde.

De in Den Haag geboren Johannes Jacobus Looijestein (1884-1965) koopt het huis aan de Bosweg 12 in 1964. Na zijn dood blijft zijn in Steenbergen geboren echtgenote Johanna Helena Schaap (1899-1987) met haar dochter Carla Suzanna (1928-2008) en haar gezin tot haar dood in 1987 aan de Bosweg wonen. Na het overlijden van Johanna Helena Schaap zijn de in Hoogeveen geboren Hendrik Sterken (1927-1988) tot zijn overlijden en Carla Suzanna Looijestein (tot mei 1995) de bewoner(s).

Vanaf mei 1995 wordt de Bosweg 12 door Elmer Sterken en Denise Akkermans en hun vier kinderen bewoond.