Bouwjaar: 1925
Architect/aannemer: J.W. van de Kraats


Wendenlaan 3 is gebouwd door de timmerman Johannes Wouter van de Kraats uit de Piet Joubertstraat 44. Van de Kraats was ook de opdrachtgever/eigenaar. Bij de bouwtekening was ook nog een aparte aanvraag voor een metalen hekwerk, dit hekwerk is ondertussen verdwenen.

De eerste bewoner was J.J. van Wijk, verder (nog) geen gegevens gevonden alleen dat hij Engelse conversatieles gaf.

Op 29 oktober 1927 kwam vanuit de Ratzenburglaan 5, de in Westdongeradeel geboren gepensioneerd hoofd van een school, Simon Bergsma (1862-1930). Bergsma was getrouwd met de in Dantumadeel geboren Wilhelmina Marchiena van Vreeningen (1861-1927), ze hadden één inwonende zoon, Ate Hendrik (1903). Op 1 april 1928 hertrouwd Simon met de in Bakkeveen geboren Grietje van der Mei (1879-1941). Na het overlijden van Simon verhuist Grietje op 2 juni 1930 naar Leeuwarden.

Op 4 juli 1930 kwam vanuit de Regentesselaan 1, de in Gorinchem geboren Maria Adriana Morelis (1864-1952). Op de oude zien we dat mevr. Morelis hier ook pension hield onder de naam Aïda. Op 15 april 1933 verhuisde ze naar de Rustenburgstraat 24.

Vanaf 30-06-1933 woonde hier de in Harlingen geboren Sjoukje Nauta (1868-1960), zij was weduwe van de in Zwolle geboren winkelbediende/boekhouder Hermanus van Delden (1855-1911).

Vanaf 10 september 1935 woonde hier het gezin van de in Beilen geboren boterhandelaar/pensionhouder Aaldert Huisman (1875-1959). Aaldert was getrouwd met de in Emmen geboren Aaltina Jowina Tijben (1878-1945) en ze hadden twee inwonende kinderen, de oudste was zoon Arend (1902), hij was elektriciën en een dochter Anna Maria (1904). In 1938 woonden ze aan de Brinklaan.

Vanuit Arnhem kwam op 17 maart 1938 het gezin van de in Amsterdam geboren muziekleraar Pieter Cornelis Volkers (1889-?) en zijn in Arnhem geboren vrouw, de pianiste Wilhelmina de Goede (1885-?). Ze hadden één dochter, Helena Volkers (1925). Verder was de moeder van Wilhelmina inwonend; Helena Louisa Huberta van Rossum (1864-1941), zij was weduwe van de muzikant Abraham de Goede. Ze hebben hier niet lang gewoond want al op 5 september 1938 vertrokken ze weer naar Arnhem.

Op 28 oktober 1938 kwam vanuit Haarlem de eveneens in Haarlem geboren Johanna Cornelia van Zandvoord (1883-1961). Johanna Cornelia was weduwe van de in Jakarta geboren Pieter Johannes Matthijs van Emmerik (1867-1925).
Inwonend was de in Hoorn geboren weduwnaar Jacob Karel Apell (1873-1947). Ondanks dat hij in Hoorn geboren was had hij de Duitse nationaliteit en is Nederlander geworden op 27 mei 1938.

Rond 1940 woonde er de in Nijmegen geboren marechaussee Hendrik Steven Taai (1907-1984).

Adresboek (Erica) 1948 vermeldt: koopman H. Blokland.

Adresboek (Erica) 1950 vermeldt: agent D.L. Koller, in het adresboek 1963 komt hij nog steeds voor op dit adres maar dan als hoofdagent.

Advertentie Apeldoornsche Courant 6 augustus 1930.