Voorheen: "Willie"
Bouwjaar: 1925
Architect/aannemer: H.J. Oosterbroek


De nrs. 9, 13, 15, 17 en 19 zijn alle gebouwd door de timmerman Hendrik Jan Oosterbroek uit de Hamelweg 19. Dit huis is gebouwd in opdracht van een zekere R. Vinke.

De eerste bewoners kwamen op 6 augustus 1925. het waren de in Burum geboren Bouktje Roorda (1872-1937), weduwe van de in Noordbroek geboren commensaalhouder Koert Robers (1875-1909) met haar in Zwolle geboren dochter Aaltje Robers (1901). Inwonend waren de klerk van de gasfabriek; Geertruida Sara Mathilda Teljer en Willy Jacoba Schuitemaker.

De volgende bewoners kwamen op 9 mei 1935 vanuit de Emmalaan 14 en was het gezin van de in Apeldoorn geboren gepensioneerd ambtenaar "Technische Bedrijven", Willem Cornelis Marius Deetman (1867-?) en zijn eveneens in Apeldoorn geboren vrouw Gerharda Stevelina van de Kraats (1881-?). Ze hadden twee inwonende dochters; Johanna Jacoba (1911) en Maria Jacoba (1914). Volgens adressenboek (Erica) 1963 woonde de weduwe Deetman hier toen nog steeds.


Latere bewoners heb ik (nog) niet kunnen vinden. Weet u wie er hier nog meer gewoond hebben? fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl