Bouwjaar: 1912
Architect/aannemer: H. Kamphorst


Dit huis is gebouwd door en voor de in Apeldoorn geboren timmerman Hendrik Kamphorst (1867-1950) en was bestemd voor verhuur. Hendrik woonde aan de Schwerinlaan en had daar ook zijn timmerwerkplaats, later woonde hij zelf ook in de Wendenlaan (zie Wendenlaan 7).

Op de oude foto is rechtsonder naast de deur een "eerste steen" zichtbaar, de steen is nog steeds aanwezig maar weggesausd.

Op nummer 10 was waarschijnlijk de eerste bewoner de in Den Haag geboren Johannes Antonius Perquin (1883-1947), hij woonde hier met zijn eveneens in Den Haag geboren vrouw Petronella Andrea van Oijen (1883-1837), ze hadden drie kinderen, Petronella Stephanie Johanna (1908), Johannes Marius (1910) en Adriana Petronella (1916). Perquin was kok op het paleis. Op 28 december 1916 vertrokken ze weer naar Den Haag.

De volgende bewoner was de in Den Haag geboren boekhouder Pieter Boom (1884-1960), later procuratiehouder van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en makelaar. Boom woonde hier met zijn in Apeldoorn geboren vrouw Sophia Cornelia Rot (1885-1951) Ze kregen vijf kinderen, Dirk (1917-2007), Pieter (1919-1922), Gerra Louise (1920-2017), Pieter (1922-2012) en Gerra Sophia (1924-2003) Op 12 december 1933 verhuisde het gezin naar een grotere nieuwe woning aan de Paul Krugerstraat 20. Henk Medema schreef een boekje over/met zijn moeder Gerra Louise (Wies) Boom "Achtergelaten wat kinderlijk was". Wies Boom kijkt terug op haar leven in de jaren 1920 tot 1948 met daarin verhalen over het huis in de Wendenlaan en de wijk Het Loo. Op onderstaande ansichtkaart zien we de familie Boom voor het huis met diverse familieleden.

Latere bewoners waren; de gepensioneerde hoofdonderwijzer H.W. Betz, Mevr. M. Cloo (weduwe van J.G. van Ommen).

01. Mevr. Peters?
02. Mevr. Peters?
03. Henri?
04. Luciën?
05. Mogelijk parkwachter Ernst Hermann Vogel (van nr. 16)
06. Nico Rot (Boekhandelaar)
07. Vader Dirk Rot
08. Cornelia Rot
09. Louise Rot
10. Sophia Cornelia Rot
11. Pieter Boom

Als ansichtkaart uitgegeven door Boekhandelaar Nico Rot uit de Langeweg.
De familie familie Boom in de zijtuin. (Foto: Fam. Medema)
De familie in de achtertuin. (Foto: Fam. Medema)
De Wendenlaan tussen 1917 en 1923. (Foto. Fam. Medema)
Wendenlaan in de oorlogsjaren. (Foto: Fam. Medema)