Uit de Nieuwe Apeldoornsche Courant, 8 okt. 1946:
De piloot, de sergeant-vlieger der Nederlandsche luchtstrijdkrachten was sinds enige weken bij den marineluchtvaartdienst gedetacheerd en had als standplaats het vliegveld Valkenburg bij Leiden. Hij was gistermorgen voor zijn eerste solovlucht gestart en had order, een half uur in de omgeving van het vliegveld te vliegen om zich vertrouwd te maken met zijn toestel een Firefly-jager. Aan deze opdracht hield hij zich niet. Hij vloog naar Apeldoorn met de bedoeling een groet te brengen aan zijn moeder die in de Ribeslaan woonde.
Boven de omgeving van de Jachtlaan gekomen voerde hij diverse stuntvluchten uit. Deze trokken de aandacht door de zeer geringe hoogte waarop ze werden uitgevoerd. Toen het toestel een bocht maakte, gleed het volgens een ooggetuige, plotseling af en viel naar omlaag. De piloot schijnt nog te hebben gepoogd het toestel op te trekken maar hij slaagde hierin niet.
Met den rechtervleugel raakte hij de linkerhoek van het dak van het hoofdgebouw. De vleugel boorde zich in het dak en brak af waarna het toestel neerstortte. Het vernielde een gedeelte van het dak van het gymnastieklokaal waarbij de benzinetank openscheurde en haar brandenden inhoud in het lokaal stortte waar de 27 leerlingen van klas 2c op dat moment les hadden.

De moeder van de piloot is aan een hartverlamming overleden toen men haar van de dood van haar oudste zoon op de hoogte bracht.


De slachtoffers zijn onder aanwezigheid van zeer veel Apeldoorners begraven op de begraafplaats aan de Soerenseweg.


In de hal van de school hangt een tegeltableau met de namen van de omgekomen leerlingen.