"Berg en Boschlust" en "Huize Morwana"
Bouwjaar: ca. 1900
Architect: onbekend


De eerste bewoners kwamen hier rond 1900 en was het gezin van de in Deventer geboren hotel-pensionhouder Albert Feberwee (1868-1922). Albert was getrouwd in 1895 met de eveneens in Deventer geboren Jenneken Elfrink (1863-1945), ze hadden vijf inwonende kinderen, twee zonen en drie dochters. Het pension dat hij hier begon heette "Berg- en Boschlust". Op 10 december 1903 vertrokken ze naar Nijkerk en verhuurde hij het pension aan Willem den Haan.

Eind 1903 komen vanuit het Sophiapark, het gezin van de in Nieuwer-Amstel geboren Willem den Haan (1860-1929) die hier het hotel-pension-café-restaurant "Berg en Boschlust" huurde. Willem was gehuwd met de in Bloemendaal geboren Sijtje van der Fange (1863-1929) en ze hadden drie inwonende kinderen, de oudste was dochter Cornelia Wilhelmina Sijtje (Hoorn, 1892) en verder twee zonen; Cornelis Hendrik Willem (Hoorn, 1895) en Cornelis (Apeldoorn, 1898). De zaken liepen voorspoedig en al gauw kwam er om de hoek (Vonderlaan 2) een dependance bij (zie: onderstaande foto's). In 1908 verhuizen ze naar Amersfoortseweg 33. In februari 1909 verkoopt de weduwe Feberwee via een veiling ten overstaan van de notaris Walter de villa "Berg- en Boschlust" met dennenbosch, groot 15 are 15 c.a. aan J.W.A. Immink voor fl. 4140,-

Vanaf 8 november 1909 woont hier het gezin van de in Amerongen geboren Johannes Willem Antonie Immink (1848-1926) en zijn in Hoorn geboren vrouw Louise Carolina van Styrum (1849-1946). Zij wonen hier met hun zoon die ook Johannes Willem Antonie (Leiden, 1887) genoemd is. De inwonende dienstbode was Jacoba van der Wal. Immink was van 1881 tot 1907 Burgemeester van Bloemendaal en in Aerdenhout is een straat naar hem genoemd. Op 11 mei 1915 vertrekken ze naar Den Haag.

Vanuit Nederlands-Indië kwamen op 15 mei 1915 de in Utrecht geboren gepensioneerde Assistent-Resident te Siboga, Jan Willem Campagne (1863-1923) en zijn in Hoogeveen geboren (tweede) vrouw Wilhelmina Theodora van Konijnenburg (1869-1956). De dienstbodes waren Geertruida Bakker en Wilhelmina van de Worp. Op 8 mei 1918 vertrokken ze naar Nijmegen.

Op 21 mei 1918 komt vanuit de Mr. Van Hasseltlaan de in Kiełczewo (Polen) geboren Alice Gertude Kaiser (1887-?) met haar in Kościan (Polen) geboren moeder Anna Weychan (1862-?). Alice Gertrude werd in november 1918 benoemd tot lid van het Burgerlijk Armbestuur. In maart 1924 laat ze nog twee percelen bouwgrond veilen aan de Vonderlaan en op 24 december 1924 bericht de Nieuwe Apeldoornsche Courant het volgende: Notaris KNOOK te Apeldoorn zal op donderdag 8 januari a.s., des voorm. om 10 uur ten huize ,,Morwana" aan den Amersfoortschen Straatweg 5, wegens vertrek, voor Mej. A.G. KAISER publiek & contant verkoopen: Een keurig onderhouden inboedel bestaande uit: Salonameublement, waaronder canapé, 2 crapeauds, 4 stoelen m. moquette eiken tafel, dito theekast en tafel, bloemtafels, divan met kleed, spiegel, 2 Eng. prenten (Morland), schilderijen waaronder van Wouwerman. Pitch-pine slaapkamerameublement, bestaande uit: ledikant, linnenkast, waschtafel, nachtkastje enz. Wit tuin-ameublement (4 stoelen, tafel en grote tuinbank), Serre ameublement (5 stoelen). Voorts: Appelkast en -rek, keukentafels, gashaarden, lampen, brandhout, tuingereedschap, lange ladder enz. Te bezichtigen Woensdag 7 Jan. van 10-12 en van 2-4 uur, tegen betaling van 10 cent voor het meisjes-weeshuis.
Op 29 januari 1925 verhuizen ze naar Den Haag.

Vanuit Baarn komt de in Rotterdam geboren gepensioneerde koopman, Anthony Johannes Christiaan de Moor (1870-1931). De Moor was in 1916 gescheiden van Elize Gijsbertha Charlotte Janssen (1870-?) met wie hij twee zonen had. Hij was nu weduwnaar van Neeltje Hoos (1873-1923) met wie hij in 1916 trouwde en die in 1923 overleed. Volgens het bevolkingsregister kwam hij hier wonen op 14 april 1925 samen met zijn in Rißtissen geboren huishoudster Karolina Hehnle (1883-1944) met wie hij vier maanden later in het huwelijk trad, zij was Duitse maar door het huwelijk kreeg zij de Nederlandse nationaliteit. De Moor was in januari 1925 al eigenaar en liet de villa voor hun komst verbouwen door architect J.C.A. Pieck. Op 8 maart 1934 stierf de heer des huizes en bleef Karolina hier wonen tot ze op 28 maart 1939 vertrok naar de Bilderdijklaan 1 in Voorburg.

1939. De gepensioneerde kapitein M.A. Evers.