Hermanus Hendricus Schreuder was geboren in Amsterdam op 17 november 1892. Hij kwam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn op 21 mei 1935. In het bevolkingsregister staat hij vermeldt als sigarenwinkelier aan de Hoofdstraat 2.

ASSELSESTRAAT 139. Rijwiel- en motorenhandel van J.A. Houtop.
BRINKLAAN 44. Verbouwing van villa "Beukenrode". (Gesloopt) Links de gereformeerde Westerkerk. (Gesloopt)
 
DEVENTERSTRAAT 91. De Julianakerk in 1945 nadat op 16 april de toren is beschoten door Canadezen. De Canadezen hebben van 13 tm. 17 april zwaar gestreden voor de bevrijding van Apeldoorn. De toren is later veel minder hoog teruggebouwd.
ONBEKENDE PERSONEN OP ONBEKENDE LOCATIE.
ONBEKENDE PERSONEN OP ONBEKENDE LOCATIE.

LOOLAAN 16 - GROTE KERK - Op woensdag 12 maart 1949 werden nieuwe kerkklokken geplaatst in de Grote Kerk, de oude waren in 1943 door de Duitsers geroofd en omgesmolten voor de wapenindustrie (zie onderstaand artikel uit de Nieuwe Apeldoornsche Courant).

Starke, Ph. G.