Leendert van Dijk (geb. 23 aug. 1900 te Hillegersberg), vanaf 27-10-1934 wonende aan de 1e Wormenseweg 43. Bij beroep staat vermeldt: Hoofdagent van een weekblad.
Stempel gebruikt door Leendert van Dijk.
Foto's ter ere van het 10-jarig bestaan van het Apeldoorns Damgenootschap (ADG).

Heer, H.C. de