Sytse Gjalt Brusse was geboren in Enschede op 30 november 1912. Op 1 augustus 1939 kwam hij met vrouw en zoon uit Enschede en vestigde zich als fotograaf van 't Fotohuis aan de Loolaan 11. Tijdens de oorlogsjaren was hij NSB-persfotograaf. Hij was ook één van de aanstichters van het bekladden en in brand steken van de synagoge aan de Paslaan.

Naamsvermelding in Erica 1941
HOOFDSTRAAT 21. Hof van Gelre in oorlogstijd.
HET BOSBAD. Op donderdag 10 juli 1941 werden de nationale politie zwemkampioenschappen gehouden. De voorzitter van de Apeldoornse afdeling sprak een woord van welkom tot de talrijke aanwezigen, o.w: De nieuwe burgemeester van Apeldoorn, mr. C. van Besten, de wnd. commissaris van politie van Apeldoorn, dhr. J. Helder en de leden van het hoofdbestuur van de N.S.P.B.
HET BOSBAD. Donderdag 10 juli 1941. De man in het midden is NSB-burgemeester Cornelis den Besten. Hij was burgemeester van Apeldoorn tussen 10 juli 1941 en 10 juli 1942.

Camphuis, J.