Bouwjaar: 1895
Architect: J.A. Wijn

Verbouwd in 1904
Architect: (zéér waarschijnlijk) C.M. Gardenier
Status: Gemeentelijk monument

Voor 1895 behoorde dit perceel bij Villa Eikenhof en was toen onderdeel van het park naast de villa.
In 1895 verrees hier “Instituut Veluwe”. De architect was Jan Albertus Wijn en de aannemer was Willem Timmer uit de Roggestraat, hij was de laagste inschrijver en realiseerde het pand voor fl. 6464,-

In dit gebouw werden jongeren opgeleid voor de toelatingsexamens voor de cadettenschool te Alkmaar en het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord.
Ook werden hier leerlingen voorbereid tot het toelatingsexamen van de 3e klasse Hoogere Burgerschool. Directeuren waren de oud-officier der Artillerie, Ernst Stoppendaal en de oud-officier der Koninklijke Nederlandse Marine, T. Dalhuisen.

Mogelijk was er niet genoeg animo voor dit type onderwijs op de Veluwe want in de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 20 februari 1904 lezen we dat het pand van het voormalig Instituut Veluwe een belangrijke verandering heeft ondergaan: “De gevel is geheel verbouwd en naar voren gekomen zoodat het gebouw nu uit twee ruime perceelen bestaat: in het eene is gevestigd de welbekende Behangerszaak van de Heer R.C. Rodenhuis, in het andere het Magazijn van Dames- en Kinderkleeding ,,Maison de Paris’’.

"Instituut Veluwe"
Het pand in verbouwde toestand met rechts de winkel van de winkelier, Ruurd Cornelis Rodenhuis.
Villa Eickenhof op de hoek met de Kanaalstraat.