Foto: Coll. Henk van Horssen.  
Foto uit ca. 1888 toen R. Buwalda de bewoner was.