Uit Oud-Apeldoorn in Woord en Beeld door H.C.J. te Loo. (Uitgave van de Nieuwe Apeldoornsche Courant 1932)

"Het oude Notarishuis".

Hiermede wordt niet bedoeld het tegenwoordig huis der Notarissen aan de Stationsstraat, maar het aloude huis, waar meer dan 3 geslachten van dezelfde familie gewoond en gewerkt hebben.
Vóór meer dan honderd jaren woonde hier de dorpsdokter, de stamvader der familie, en na hem zoon en kleinzoon, de notarissen, welke sedert hun vestiging, van het toen nog kleine Apeldoorn zeker meer dan de helft gekocht en verkocht hebben.
Het notarishuis is zeker wel één van de bekendste en ook van de belangrijkste dorpshuizen, en stond meestal, vooral in die dagen, in het middelpunt der belangstelling van burgers en boeren.
Toch was de notaris niet alleen de verkooper van vaste en losse goederen, doch ook bankier en geldschieter, voorts financieel raadsman van klein en groot.
De notaris was toen ,,de bank" voor velen. Toen kenden de meeste menschen nog geen banken, dan alleen die om op te zitten.
Er werd nog heel wat geld in de bekende ,,oude kous" bewaard, liever dan het tegen rente uit te leenen.
Het oude notarishuis was eenvoudig, maar daardoor schoon, in de toen nog landelijke omgeving. Het was de woonplaats van mannen, die de opkomst en bloei van Apeldoorn vanaf het begin hebben meegemaakt.
Toentertijd kenden de dominé, de dokter en de notaris geheel Apeldoorn van binnen en van buiten en werden door allen gekend.
Het oude huis stond ter plaatse, waar nu nog de familie Walter woont en werd, vóór een halve eeuw, vervangen door de tegenwoordige villa.